Pravidla lovu

Pravidla sportovního rybolovu

(rybník „Kopaník“ Zaječice)

1.       Právo lovu mají osoby s platnou povolenkou k lovu ryb na jméno. Povolenka není přenosná na třetí osobu. Rybář se zavazuje prokázat se průkazem totožnosti a platnou povolenkou majiteli rybníka nebo osobě jím pověřené.

2.       Rybář je povinen mít při lovu u sebe platnou povolenku, podběrák, metr, pean a vezírek.

3.       Po ulovení ryby a uložení do vezírku, dle platných rybářských pravidel a řádů, se úlovek následně zapíše do povolenky.

4.       Ulovené ryby, které nemají minimální délku nebo jsou rybami generačními (chovnými), se ihned po vyproštění háčku pouštějí zpět do vody.

5.       S rybami je třeba zacházet maximálně šetrně. Je povoleno chytat pouze s háčky bez protihrotu. Používání nástrah a návnad se řídí platnými rybářskými pravidly a řády.

6.       Povolenka k lovu se po ukončení  její platnosti vrátí se zapsanými úlovky vystaviteli.

7.       Povolenku k lovu si rybář může zakoupit před nebo v den lovu, případně objednat E-mailem nebo telefonicky na níže uvedených kontaktech.

8.       Lov ryb je povolen od pondělí do neděle, vždy od 700  do 2000  hodin.

9.       Rybáři ulovením ryby nevzniká nárok na přivlastnění ryby, ale vzniká mu nárok na odkoupení této ryby dle platného ceníku (viz níže).

10.    Poplatek za prodané ryby se hradí majiteli rybníka nebo jím pověřené osobě před odchodem od rybníka a uložením do vozidla nebo batožiny.

11.    Chytající a případně doprovázející osoby jsou povinni udržovat pořádek, odpadky dát do nádoby na odpad, nelámat větve na vidličky ze stromů, nerozdělávat oheň a po ukončení lovu po sobě uklidit.

12.    Zakazuje se parkovat motorová vozidla a stavět stany v blízkosti vodní plochy a hráze rybníka.

13.    Maximální počet rybářů u rybníka současně je 12. Na každý den lovu je nutné k povolence zakoupit  místenku za 10,-Kč za osobu.

14.    Majitel rybníka si vyhrazuje právo na změnu  nebo doplnění těchto pravidel v průběhu sezóny.

15.    Ceník povolenek:             

                               lov na jeden prut                                                lov na dva pruty

                               den……………………      170,-Kč                                den……………………      250,-Kč

                               týden ............... ………     700,-Kč                                týden ................……….     800,-Kč

                               měsíc .............………..     1800,-Kč                                měsíc ..............…………   2100,-Kč

                               sezóna .............. ………   3900,-Kč                                sezóna ..............………..   4100,-Kč

 

K povolence je možné přikoupit povolenku dětskou. Dětská povolenka lze vystavit dětem do 15 let v doprovodu dospělé osoby za cenu 80,-Kč/den na jeden prut (nelze zakoupit samostatně).

 

16.    Ceník a míry ulovených ryb:

Kapr …………………..   60,-Kč/kg              míra od 40cm do 70cm (nad 70cm a nad 5kg =generační  ryba)

Amur ………………….   70,-Kč/kg              míra od 60cm do neomezeně

Lín ……………………. 120,-Kč/kg              míra od 30cm do 45cm (nad 45cm=generační ryba)

Úhoř ………………….. 220,-Kč/kg              míra od 80cm do neomezeně

ostatní ryby …………..    50,-Kč/kg              neomezené míry

štika …………………..    ------------                celoročně hájená

17.    Právo kontroly rybářů má majitel rybníka nebo jím zmocněná osoba, která se tímto zmocněním prokáže. Kontrolující má právo při zjištění porušení pravidel rozhodnout o uložení smluvní pokuty nebo odebrání povolenky.

 

Při nedodržení těchto pravidel nebo platných rybářských pravidel a řádů k lovu ryb, bude při zjištění majitelem nebo jím zmocněné osoby uložena smluvní pokuta ve výši 200,-Kč. Při opakovaném porušení bude odebrána povolenka bez nároku na vrácení zaplacené částky a lov bude okamžitě ukončen.

Tyto pravidla obdrží každý účastník rybolovu při zakoupení povolenky a zároveň bude seznámen s pravidly sportovního rybolovu. Rybář je těmito pravidly vázán po celou dobu lovu až do opuštění soukromého pozemku a toto stvrzuje zaplacením povolenky k lovu.

 E-mail: ingsnajberk@seznam.cz, mobil: 603 165 142

Úspěšný lov a příjemné zážitky Vám přeje majitel rybníka Ing.Jaroslav Šnajberk.

Petrův zdar !

ĉ
Jaroslav Šnajberk,
2. 7. 2014 9:56
Comments